Potassium Bilgi Platformu - Klavye Kisayol Tuslari

Potassium Bilgi Platformu

Klavye Kisayol Tuslari

Genel Klavye Kısayolları
 

    * CTRL+C (Kopyala)
    * CTRL+X (Kes)
    * CTRL+V (Yapıştır)
    * CTRL+Z (Geri Al)
    * DELETE (Sil)
    * ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüşüm Kutusu’na atmadan kalıcı olarak sil)
    * Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
    * Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğeye kısayol oluştur)
    * F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
    * CTRL+SAG OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün başına götür)
    * CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün başına götür )
    * CTRL+AŞAGI OK (Ekleme noktasını sonraki pragrafın başına götür)
    * CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın başına götür )
    * Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
    * Ok tuşlarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öğe seç veya bir belgede metin seç)
    * CTRL+A (Tümünü seç)
    * F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
    * ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
    * ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
    * ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
    * ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
    * CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
    * ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçiş yap)
    * ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön)
    * F6 tuşu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolaş)
    * F4 tuşu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle)
    * ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)
    * ALT+ARA ÇUBUGU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
    * CTRL+ESC (Başlat menüsünü görüntüle)
    * ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen menüyü görüntüle)
    * Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karşılık gelen komutu gerçekleştirir)
    * F10 tuşu (Etkin programda menü çubuğunu etkinleştirir)
    * SAG OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
    * SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
    * F5 tuşu (Etkin pencereyi günceleştir)
    * GERİ AL (Bilgisayarım ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
    * ESC (Geçerli görevi iptal et)
    * CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatılmasını önle)

 
İletişim Kutusu Klavye Kısayollar
 

    * CTRL+SEKME (Sekmeler arasında gezin)
    * CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
    * SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
    * ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)
    * ALT+Altı Çizili harf (İlgili komutu gerçekleştir veya ilgili seçeneği seç)
    * ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçekleştir)
    * ARA ÇUBUGU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
    * Ok tuşları (Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç)
    * F1 tuşu (Yardım görüntüle)
    * F4 tuşu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
    * GERİ (Kaydet veya Aç iletişim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)

 
Microsoft Doğal Klavye Kısayolları
 

    * Windows Logosu (Başlat menüsünü göster veya gizle)
    * Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletişim kutusunu görüntüle)
    * Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
    * Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
    * Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüş pencereleri geri yükle)
    * Windows Logosu+E (Bilgisayarım’ı aç)
    * Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
    * CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
    * Windows Logosu+F1 (Windows Yardımı’nı görüntüle)
    * Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
    * Windows Logosu+R (Çalıştır iletişim kutusunu aç)
    * Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

 
Erişilebilirlik Klavye Kısayolları
 

    * Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuşlarını aç veya kapat)
    * Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karşıtlık’ı aç veya kapat)
    * Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tuşları’nı aç veya kapat)
    * Beş kez ÜSTKRKT (Yapışkan Tuşlar’ı aç veya kapat)
    * Beş saniye boyunca NUM LOCK (Geçiş Tuşları’nı aç veya kapat)
    * Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)

 
Windows Gezgini Klavye Kısayolları
 

    * END (Etkin pencerenin sonunu göster)
    * HOME (Etkin pencerenin başını göster)
    * NUM LOCK+Yıldız İşareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)
    * NUM LOCK+Artı işareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
    * NUM LOCK+Eksi işareti (-) (Seçili klasörü daralt)
    * SOL OK (Geçerli seçim genişletilmişse daralt veya üst klasörü seç)
    * SAG OK (Geçerli seçimi daraltılmışsa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)

 
Karakter Eşlem İçin Klavye Kısayolları
 

 

Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısayollarını kullanarak hareket edebilirsiniz:

    * SAG OK (Sağa veya sonraki satırın başına git)
    * SOL OK (Sola veya önceki satırın başına git)
    * YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
    * AŞAGI OK (Bir satır aşağı git)
    * PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
    * PAGE DOWN (Bir defada bir ekran aşağı git)
    * HOME (Satırın başına git)
    * END (Satırın sonuna git)
    * CTRL+HOME (İlk karaktere git)
    * CTRL+END (Son karaktere git)
    * ARA ÇUBUGU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüş ve Normal modlar arasında geçiş yap)

 
Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları
 

    * CTRL+O (Kaydedilmiş bir konsolu aç)
    * CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
    * CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
    * CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
    * CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
    * F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
    * ALT+ARA ÇUBUGU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
    * ALT+F4 (Konsolu kapat)
    * ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
    * ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
    * ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
    * ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)

 
MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları
 

    * CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
    * ALT+Eksi işareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
    * ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
    * F1 tuşu (Seçili öğe için varsa Yardım başlığını aç)
    * F5 tuşu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncelleştir)
    * CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
    * CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
    * ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa Özellikler iletişim kutusunu aç)
    * F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
    * CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu kapatır)

 
Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi
 

    * CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletişim kutusunu aç)
    * ALT+PAGE UP (Programlar arası soldan sağa geçiş yap)
    * ALT+PAGE DOWN (Programlar arası sağdan sola geçiş yap)
    * ALT+INSERT (Programlar arasında en sık kullanılma sırasına göre dön)
    * ALT+HOME (Başlat menüsünü görüntüle)
    * CTRL+ALT+BREAK (İstemci bilgisayarını bir pencere ve tam ekran arasında geçiş yap)
    * ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
    * CTRL+ALT+Eksi işareti (-) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda istemciye yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)
    * CTRL+ALT+Artı işareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server panosuna yerleştir ve aynı işlevselliği yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)

 
Microsoft Internet Explorer Gezintisi
 

    * CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletişim kutusunu aç)
    * CTRL+E (Arama çubuğunu aç)
    * CTRL+F (Bul yardımcı programını başlat)
    * CTRL+H (Geçmiş çubuğunu aç)
    * CTRL+I (sık kullanılanlar çubuğunu aç)
    * CTRL+L (Aç iletişim kutusunu aç)
    * CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının başka bir örneğini aç)
    * CTRL+O (Aç iletişim kutusunu aç, CTRL+L ile aynı)
    * CTRL+P (Yazdır iletişim kutusunu aç)
    * CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncelleştir)
    * CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)

 
Çalıştır Komutları
 

    * compmgmt.msc – Bilgisyar Yöneticisi
    * devmgmt.msc – Aygıt Yöneticisi
    * diskmgmt.msc – Disk Yöneticisi
    * dfrg.msc – Disk birleştirme
    * eventvwr.msc – Olay Görüntülüyicisi
    * fsmgmt.msc – Paylaşılan Dosyalar
    * gpedit.msc – Grup Poliçeleri
    * lusrmgr.msc – Yerel Kullanıcılar ve Gruplar
    * perfmon.msc – Performans Monitörü
    * rsop.msc – Poliçe Sonuçarını Ortaya koymak
    * secpol.msc – Yerel Güvenlik Ayarları
    * services.msc – Çeşitli Servisler
    * msconfig – Sytem Bilgisi Hizmetleri
    * regedit – - Kayıt Defteri Editörü
    * msinfo32 – Sistem bilgisi
    * sysedit – Sistem Şekli Editörü
    * win.ini – Windows Yükleme Bilgisi
    * winver – Şu anki Wİndows Sürümünü Görüntüle
    * mailto: – Varsayılan E-mail alıcısı Görüntüle
    * cmd – Komut satırını çalıştır
    * Denetim Masası Öğeleri İçin Çalıştır Komutları
    * Program Ekle Kaldır / control appwiz.cpl
    * Tarih Saat özellikleri /control timedate.cpl
    * Ekran özellikleri / control desk.cpl
    * Hızlı bul / control findfast.cpl
    * Fontlar / control fonts
    * İnternet Özellikleri /control inetcpl.cpl
    * Klavye özellikleri /control main.cpl keyboard
    * Mouse Özellikleri / control main.cpl
    * Multimedya Özellikler /control mmsys.cpl
    * Ağ Özellikleri / control netcpl.cpl
    * Şifre özellikleri / control password.cpl
    * Printer /control printers
    * Ses Özellikleri / control mmsys.cpl sounds
    * Sistem Özellikleri /control sysdm.cpl
    * Windows XP Shortcuts
    * ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
    * ALT+ESC / en son acılan ıtem lerı gecıs saglar
    * ALT+F4 / aktif pencerelerı kapatır
    * ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menusu
    * ALT+TAB / menuler arasında geçiş
    * BACKSPACE / bir önceki sayfaya geçiş
    * CTRL+A / hepsini seç
    * CTRL+B / kalın yazı
    * CTRL+C / kopyala
    * CTRL+I / italik
    * CTRL+O / dosya açma
    * CTRL+U / alt cızgı
    * CTRL+V / yapıştır
    * CTRL+X / kes
    * CTRL+Z / geri tusu
    * CTRL+F4 / dökümanları kapatır
    * CTRL while dragging / seçili ögeleri tutar
    * CTRL+SHIFT while dragging / seçili ögeleri kısayol oluşturur
    * SHIFT+DELETE / çöp kutusuna atmadan siler
    * ESC / ıslemlerı durdurur
    * F1 / help
    * F2 / seçili öğenin ismini degiştirme
    * F3 / arama dosya ve klasörlerde
    * F4 / adres çubuğunu açar
    * F5 / yenileme
    * F6 / adres çubuğuna gider
    * F10 / active sayfalarda çubuğa gider “dosya eklemek araçlar filan”
    * SHIFT+F10 / sağ tıkladıgınızda açılan menu
    * CTRL+ESC / start menusu
    * SHIFT+CTRL+ESC / görev yönetıcısı
    * WIN / start menüsü
    * WIN+BREAK / sistem özellikler menüsü
    * WIN+D / bütün aktif sayfalari küçültme
    * WIN+E / bilgisayarımı açar
    * WIN+F / arama dosya ve klasörlerde
    * WIN+F+CTRL / bilgisayarımda arama
    * WIN+L / kullanıcı degiştirme kapatmadan
    * WIN+M / küçültme veya restore etme sayfaları
    * WIN+R / çalıştırı açar
    * WIN+TAB / açık olan sayfalarda geçiş

 
Windows Explorer kısayolları
 

    * ALT+SPACEBAR / aktif sayfanın menüsü
    * CTRL+ESC / windows menusu
    * ALT+F4 / windows penceresini ve cerayann eden olayları kapatır
    * CTRL+A / bütün parçaları seçer
    * CTRL+X / seçili kısmı keser
    * CTRL+C / seçili kısmı kopyalar
    * CTRL+V / seçili kısmı yapıştırır
    * CTRL+Z / geri döner son yapılana
    * CTRL+(+) / sutun icindeki pencereleri otomatik olarak dogru sıralar
    * TAB / 7 sutun atlatma yada digger seçili ögeye geçme
    * SHIFT+DELETE / direk silme
    * BACKSPACE / bir önceki sayfaya yada slime işlemi
    * ALT+ENTER / seçili ögelerin özellikleri
    * F10 / aktif sayfanın menusu
    * F6 / adress bara gider /
    * F5 / sayfayı yenıler
    * F3 / arama ögesi
    * F2 / ismini degistirme seçili ögenin

 
Internet Explorer kısa yolları
 

    * CTRL+A / bütün sayfanın seçimi
    * CTRL+D / favorite ekler
    * CTRL+E / aktif sayfada arama yapar
    * CTRL+F / sayfada bulma
    * CTRL+H / geçmiş sayfasını açar
    * CTRL+I / favorite sayfalarının oldugu kısmı açar
    * CTRL+N / yeni pencere açar
    * CTRL+O / yenı lokasyonlar gider
    * CTRL+P / printer menusu
    * CTRL+S / degisiklikleri kaydeder
    * CTRL+W / aktif sayfayı kapatır
    * CTRL+ENTER/ basına www ve sonuna .com koymayı yapar
    * SHIFT+CLICK / yeni pencerede açar
    * BACKSPACE / bir önceki sayfaya gider
    * ALT+HOME / anasayfaya gider
    * HOME / sayfanın başına gider
    * TAB / Itemler arasında atlamayı sağlar
    * END / sayfanın sonuna gider
    * ESC / açılan sayfayı sonlandırır
    * F11 / tam ekran yapar sayfayı
    * F5 / sayfayı yeniler
    * F4 / adress barı açar
    * F6 / adress bara gider
    * ALT+RIGHT ARROW / ileri sayfaya götürür
    * SHIFT+CTRL+TAB / address bara gider
    * SHIFT+F10 / sağ tus olayı
    * SHIFT+TAB / geri tab olayı
    * CTRL+C / kopyalama
    * CTRL+V / yapıştırma
    * ENTER / aktif etmek /
    * F1 / internet explorer help

 
Ms-dos komutları
 

    * ASSOC / Dosya ortaklıklarını görüntüle.
    * AT / Programları ve komutları uygulamak için zamanı ayarla.
    * ATMADM / Windows ATM sağrı yöneticinin gördüğü adresleri ve bağlantıları listele
    * BREAK / CTRL + C’i Etkinleştir / devre dışı bırak
    * CACLS / ACL dosyaları göster ve değiştir
    * CALL / Grup dosyasını diğer grup dosyasından çağır.
    * CD / Rehberi değiştir.
    * CHCP / Uluslar arası klavye ve karakter bilgilerini ilave et
    * CHDIR / Adresi değiştir.
    * CHKDSK /FAT diskdeki hataları tara.
    * CHKNTFS / NTFS disk’deki hataları tara
    * CLS / Ekranı temizle.
    * CMD / Komut satırını çalıştır.
    * COLOR / Ön plan resmini değiştir.
    * COMP / Dosyayı sıkıştır.
    * COMPACT / Dosyayı sıkıştır,aç,.
    * CONTROL / Ms-dos da denetim masası simgelerini aç
    * CONVERT / FAT’i NTFS’e dönüştür
    * COPY / Bir yada daha fazla dosyayı öteki konuma kopyala
    * CTTY / Bilgisayarın giriş çıkış aygıtlarını değiştir
    * DATE / Sistem tarihini görüntüle,değiştir
    * DISKCOMP/ Disk’i diğer bir disk ile karşılaştır
    * DRIVPARM / Asıl aygıt sürücülerinde yeniden yazmayı etkinleştir.
    * ECHO / Mesajları göster ,etkinleştir ve devre dışı bırak
    * EDIT / Dosyayı görüntüle ve değiştir.
    * EDLIN / Dosyayı görüntüle ve değiştir.
    * EMM386 / Genişletilmiş hafıza yöneticisini görüntüle
    * ENABLE / Konsol geri alma komutunu etkinleştirme ve devre dışı bırakma
    * SCANDISK / disk taramayi calistir.
    * QBASIC / Qbasic i ac.
    * RENAME / yeniden adlandir.
    * RMDIR /bos klasoru sil.
    * SHUTDOWN/ bilgisayarı kapat
    * SMARTDRV / geleneksel ve genişletilmiş hafıza için disk hafızası olustur
    * SORT / kisa giris ve cikislari goster
    * SWITCHES/ ms-dos a fonksyion ekle,kaldır.
    * SYS / Sistem saatini disk sürücüsüne yükle
    * TIME / sistem saatini goster,ayarla.
    * TITLE / ms-dos penceresindeki basligi degistir
    * TRACERT / karsidan gelen network paketlerinin yolunu goster
    * TREE / Disk’in yuzeysel agacini goster
    * TYPE / Dosyanin icerigini goruntule
    * UNDELETE / silinemeyen dosyalari silvisuall
    * UNFORMAT / bicimsiz disk surucusu.
    * UNLOCK /Disk’in klitini ac.
    * VER / Versiyon bilgisini goster.
    * VERIFY / diske yazmak gerektiginde karar vermeyi etkinlestir yada devre disi birak.
    * VOL / cilt bilgisini goster
    * XCOPY / Başka bilgisayarlardan çoklu dosyaları kopyala
    * TRUENAME/ dizinde var olan kişileri gösterir
    * TASKKILL / ihtiyaç duyulmayan uygulamaları kapat
    * SETVER – ms-dos version unu degistir.
    * SHARE – dosyalari palasabilme yetenegini yukle,devredisi birak
    * SCANREG – kayit defterindeki hatalari tara ve geri yukle.
    * ROUTE – windows agindaki rota tablosunu goruntule ve degistir
    * RUNAS – baska bir bilgisayardaki programi etkinlestir.
    * PRINT – dosyayada resmi print et
    * PROMPT – ms-dos u goster ve degistir
    * PING – test amacli diger ag bilgisayarina bilgi gonder
    * POPD – agdaki rehberi degistir.
    * NET – ag ayarlarini guncelle ve onar
    * NETSH – degisebilen ve degismeyen network bilgisini goster
    * NETSTAT – TCP/IP ag protokolu bilgisini ve istatistigini goruntuleNLSFUNC – ulkeye ozgu bilgileri goster
    * NSLOOKUP – agdaki yada alandaki ip adresini goster
    * PATH – bilgisyardaki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren PATHPING – ag daki gizli dosya yerlerini goster ve yerini ogren MOVE – dosyanin yerini degistir.
    * MSAV – ilk microsoft virus hizmeti.
    * MSD – Tanimlama hizmeti.
    * IFSHLP.SYS – 32-bit dosya yoneticisi.
    * IPCONFIG – ag aygiti ayarlarini goster ve degerleri goruntule
    * KEYB – klavyenin planini degistir.
    * LABEL – disk surucusunun etiketini degistir.
    * LH – Yuksek Hafizada disk surucusu yukle
    * LISTSVC – servisler ve suruculer icin kurtarma konsol komutunu goruntule
    * LOADFIX – 64k’nin uzerindeki programlari yukle
    * LOADHIGH – yuksek hafizadaki aygit surucusunu yukle.
    * LOCK – hard disk surucusunu kitle.
    * LOGON – kurulumlar ve geri tuklemeler icin yonetici hesabi
    * MAP – surucudeki aygit ismini goster
    * MEM – Sistemdeki hazfızayı göster.
    * MKDIR – yeni, rehber komutu yarat.
    * MODE – port ve gotuntu ayarlarini degistir.
    * GRAFTABL – Grafik modundaki genişletilmiş karakterleri göster.
    * HELP – komutlari kisaca acikla
    * EXTRACT – dosyalari windows dizininden cikart
    * FASTHELP – ms-dos komutlarini ve bilgileri listele
    * FC – dosyalari karsilastir.
    * FDISK – disk surucusu icin bolumleme konsolunu calisti
    * FIND – dosya icindeki yaziyi ara.
    * FINDSTR – dosya icindeki dizini ara.
    * FIXBOOT – yeni cizim bolgesi yaz
    * FIXMBR – disk surucu icin yeni cizim bolgesi yaz
    * FORMAT – disk surucusunu bicimlendir.
    * FTP – FTP * a baglan
    * FTYPE – dosya turunu goster
    * ERASE – dosyayi sil
    * DISKCOPY – diski diger bir disk’e kopyala.
    * DEFRAG – yuklenen programlari disk uzerinde stabile et.
    * DEL – bi veya daha fazla dosyayi sil.
    * DELETE – silinen dosyalar icin kurtarma konsol komutu
    * DELTREE – bir veya daha fazla dosya ve rehberi sil
    * DIR – klasor icindekileri goster.
    * DISABLE – windows sistem ve suruculerinde kurtarma konsolu komutunu devre disi birak.
    * CHOICE – dizin icindeki coklu sevenekleri belirt.
    * BOOTCFG – kurtarma konsolu komutlarını göster ve düzenle ve boot.ini yi yeniden oluştur.
    * VOL : Disk birim Etiketi ve Seri numarasını görüntüler.
    * VER : Windows Sürümünü görüntüler.
    * TREE : Bir Sürücü ya da yolun Resimsel Dizin Yapısını görüntüler.
    * TIME : Sistem Saatini görüntüler ya da ayar yapabilirsiniz..
    * START : Belirli program ya da komutu çalıştırmak için ayrı Pencere açar.
    * SET : Windows çevre değişkenlerini gösterir Ayarlar ya da Kaldırır.
    * MODE : Bir sistem aygıtını Yapılandırır.
    * ASSOC : Dosya uzantısı ilişkilendirmesi görüntüler ya da değiştirir.
    * CD : Geçerli dizinin adını değiştirir ya da görüntüler.
    * CHCP : Etkin kod sayfası numarasını görüntüler ya da değiştirir.
    * CHKNTFS : Önyükleme sırasında disk denetimini görüntüler ya da değiştirir.
    * CLS : Ekranı siler.
    * DIR : Bir dizinde ki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.
    * ERASE : Bir yada birden çok dosyayı siler.
    * EXIT : Çıkış!
    * FORMAT : Windows’da kullanmak üzere bir diski biçimlendirir.
    * LABEL : Bir diskin birim etiketini oluşturur değiştirir ya da siler.
    * MD : Bir dizin oluşturur.
    * MDDIR : Dizin kaldırır.
    * NET : Sistem hakkında bir sürü bilgi verebilen bir komut.
    * RENAME : Belirtilen dosyayı Yeniden Adlandırır.
    * TELNET : Telnet.
    * DEFRAG : Disk Birleştirici hakkında ayrıntılı bilgi verir.

 

POTASSIUM MERIDIAN

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol